PBZ Energie, s.r.o.

Revize požárně bezpečnostních zařízení | Revize elektro

Užitečné rady

Přípojky rodinných domů

Jednou ze služeb, které zajišťujeme, je zřizování přípojek budoucích rodinných domů, včetně zřízení staveništní přípojky, krátkodobé navýšení hodnoty hlavního jističe pro potřeby omítacích strojů, provizorní elektroinstalaci staveniště, včetně pravidelných kontrol stavu a revizí.